مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مديريت
  گرایش بازرگاني /دانشگاه ازاد واحد ابهر

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  كانون ايران نوين
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش حرفه اي
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۴
  دامون كيش
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مديريت سالن
 • تیر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۱
  سيم و كابل ابهر
  منابع انسانی و آموزش/ منابع انساني

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com