مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم‌افزار /دانشگاه آزاد تاکستان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شخصی کار کردم. پخش محصولات آرایشی
  مالی و حسابداری/ شخصی کار کردم. پخش محصولات آرایشی

دانش تخصصی

 • MCITP 2008
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Administering Windows Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCITP 2008
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com