مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش انرژی /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 18.94
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش بازرگانی /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 15.05

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۱
  موسسه مالی و اعتباری فردوسی
  مالی و حسابداری/ تحویلدار

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری R
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com