مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1389
  کارشناسی ارشد حقوق
  /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 17

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنر ورزش سیاست

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com