مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی
  گرایش ترجمه /دانشگاه تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه روایت فتح
  مترجمه لهجه عراقی

  توضیحات: مترجم انواع متون عربی وفیلم های عربی در موسسه روایت فتح بوده ام وهمچنین در شرکت کیش ویتامین که در بخش صادرات وواردات دارو کار می کند نیز بعنوان مترجم ومدرس متون پزشکی به گروه های عراقی مشغول بکار بوده ام.
  سرپرست گروه مترجمین لیان در بخش عربی.
  مترجم همزمان برای مدیر آموزش وزارت نفت عراق
  مترجم متون صنعتی واداری در شرکت زسکو
  مترجم کتاب های 19 پله تا ملاقات خدا و کتاب به سوی روشنایی از زبان فارسی به عربی
  مدرس دانشگاه امام علی در بخش مکالمه عربی
  نویسنده کتاب لهجه عراقی
  مولف کتاب متون تخصصی عربی که به بخش های اداری وصنعتی وبازرگانی مربوط می باشد.

افتخارات

 • 1395
  کسب رتبه 7کنکور کارشناسی ارشد وقبولی در دانشگاه تهران

دانش تخصصی

 • مترجم عربی به فارسی وفارسی به عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک: بله

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مترجم عربی به فارسی وفارسی به عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک: بله
https://.com