مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1388
  کارشناسی مهندسی شیمی نساجی
  گرایش علوم الیاف /دانشگاه یادگار امام (تهران،آزاد) / معدل 18.01

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت مشاوران پیشرو کیفیت جهان
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

  توضیحات: دقت و پیگیری لازم در انجام وظائف محوله
  انعطاف پذیر،تحمل شرایط سخت کاری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com