مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه موسسه اموزش عالی رویان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مکان پرداز رایمند
  مسئول دفتر/ رئیس دفتر مدیر عامل
 • مهر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  پدیده تجارت شکیبا
  مسئول دفتر/ رئیس دفتر مدیر عامل و مدیر اداری
 • آذر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۴
  عصر گفتگو
  مدیر فروش
 • خرداد ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰
  هتل نارنجستان
  مدیر فروش
 • آبان ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۸
  طراحان
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر داخلی و انجام طراحی پروژه
 • مهر ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۵
  ایساتیس ایرانیان
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر داخلی و انجام طراحی پروژه
 • شهریور ۱۳۸۰ تا خرداد ۱۳۸۳
  دارآفرین بنا
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر بخشی از پروژه

افتخارات

 • 1394
  شرکت در کنفرانس کنترل پروژه های ساختمانی کیش
 • 1394
  شرکت در کنفرانس کنترل پروژه های ساختمانی و عمرانی تهران
 • 1393
  دوره بازاریابی و فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com