مختصری از من

بازنشسته بانک ملی هستم با بیست وشش سال سابقه کار با تصویب دولت مبنی بر موافقت با بازنشستگی زود تر از موعد کارکنان دولت از بانک ملی ایران بازنشسته شده ام وبه تدریج شروع به فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار نموده از افریدگار هستی ارزوی رستگاری وتوفیف را برای همه وخود دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1368 تا 1372
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بانکداری /دانشگاه موسسه علوم بانکی بانک مرکزی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۶۷ تا خرداد ۱۳۹۲
  بانک ملی ایران
  مالی و حسابداری/ معاون ومسول شعبه بانک ملی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به ورزش کوه پیمایی و والیبال .
 • علاقه به ورزش والیبال و کوهپیمایی .شنا

دانش تخصصی

 • امور مالی واعتبارات اسنادی امورارزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره های ضمن خدمت امور مالی وبانکداری داخلی وبین المللی وحسابداری وهمچنین میریت ومشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن 6 واحد درسی .در حد متوسط
دانش تخصصی
 • امور مالی واعتبارات اسنادی امورارزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره های ضمن خدمت امور مالی وبانکداری داخلی وبین المللی وحسابداری وهمچنین میریت ومشتری مداری
https://.com