مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم حسابداری

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فومن شیمی
  بازاریابی و فروش/ SMR
 • آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت BAT
  بازاریابی و فروش/ MR

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com