مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دکتری روانشناسی بالینی
  گرایش کودک و نوجوان /دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آموزش و پرورش_ آموزش عالی
  منابع انسانی و آموزش/ معلم _ روانشناس_ مدرس دانشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس دوره ابتدایی ارائه مقالاتی در ارتباط با کودک و نوجوان کنفرانس در میادین بین المللی
 • 1395
  تدریس در مقطع ابتدایی ارائه مقالات در ارتباط با کودک و نوجوان کنفرانس در میادین بین المللی
 • 1395
  10 سال تدریس در مقطع ابتدایی 4 سال تدریس زبان انگلیسی

پروژه ها

 • 1393
  عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان
  پژوهشگر

  توضیحات: پژوهش در زمینه مشکلات کودکان مبتلا به اوتیسم و راه های درمان
  پژوهش در زمینه کودکان بیش فعال

افتخارات

 • 1395
  کسب عنوان معلم نمونه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word_ powerpoint_autorun_enterprise
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
https://.com