مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش صنایع /دانشگاه دانشگاه آزاداسلامی واحد ماهشهر / معدل 14
https://.com