مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1392
  دیپلم طراحی صفحات وب
  / معدل 17.46

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مشاوره تبلیغاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رنگ شناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قبل از چاپ ، چاپ ، و پس از چاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پاور پوینت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه کلک 2000 (خوشنویسی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مشاوره تبلیغاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رنگ شناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قبل از چاپ ، چاپ ، و پس از چاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com