مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی جغرافیا-حسابداری
  گرایش روستایی /دانشگاه پیام نور / معدل 13
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی جغرافیا -حسابداری
  گرایش روستایی /دانشگاه پیام نور / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  پارچه سرای اسدی
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۲
  مرکز مطالعات دیپلماسی دفاعی (معاونت امور بین الملل وزارت دفاع)
  مسئول دفتر/ تایپیست
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸
  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران
  اپراتور ترمیم نقشه
 • فروردین ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۵
  مدیریت و برنامه ریزی اصفهان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس فنی
 • تیر ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۳۸۳
  مخابرات شاهین شهر
  مسئول دفتر/ متصدی دفتری

پروژه ها

 • 1388
  کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی سازمان مدیریت اصفهان
  مأمور
 • 1386
  ترمیم نقشه در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران
  اپراتور
 • 1385
  سرشماری نفوس و مسکن 1385
  کارشناس فنی
 • 1385
  تکریم ارباب رجوع سازمان مدیریت اصفهان 1385
  مأمور

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: حساب پرداز برتر
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سروش
 • کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 2
 • ArcGIS
  20% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره ای کوتاه در IELTS شرکت کردم
https://.com