مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه علم و فرهنگ

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  موسسه زبان ایرانمهر
  دبیر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس زبان انگلیسی برای کودکان
 • 1395
  تدریس زبان انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk Revit Architecture & Auto cad
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com