مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه نجف اباد / معدل 16.11
https://.com