مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه آزاد واحد بناب / معدل 14.57

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۱
  شرکت سابیر بین الملل
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندسی نقشه برداری

دانش تخصصی

 • مهندسی نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی نقشه برداری
دانش تخصصی
 • مهندسی نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی نقشه برداری
https://.com