مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی شیمی
    گرایش محض /دانشگاه شهر قدس / معدل 17.49

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com