مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1391
  دکتری پزشکی عمومی
  /دانشگاه علوم پزشکی تهران / معدل 18.76

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارایه دو مقاله

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه وافر به ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com