مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1383
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  توسعه بازار صنایع خلاق برهان
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیرعامل
 • فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت سایه نما
  منشی و مسئول اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com