مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه راهبرد شمال / معدل 17

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  کلینیک دندانپزشکی
  پزشکی درمانی/پرستاری// دستیار دندان پزشک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • فناوری اطلاعات (IT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com