مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور / معدل 14.47

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  تهویه
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل کیفیت اقلام ورودی
 • آبان ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  رینگ خودرو پارس
  مهندسی صنایع/ کارشناس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (pm)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل کیفیت آماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مینی تب
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: msp
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • حسابداری مالی عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل کیفیت آماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مینی تب
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: msp
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • حسابداری مالی عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com