مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت سازه های تک ایستا جنوب
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری پروژه
  تصویر مدرک
 • آبان ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۳
  شرکت فنی مهندسی جهانپارس
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • جبران خدمات راهکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: اظهار نامه نویسی و قوانین مالیاتی
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • جبران خدمات راهکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: اظهار نامه نویسی و قوانین مالیاتی
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com