مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 16.21

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شیرینی سرای کارامل دزفول
  مالی و حسابداری/ مسئول امور مالی و حسابداری
 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت تعاونی مرغداران شمال خوزستان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: امور محوله در شرکت شامل تنظیم و ثبت و مانده گیری های پایان هر ماه و بایگانی اسناد می باشد.
  و همچنین موارد ذیل در شرکت با اراده بنده سیستماتیک شده اند :
  1- خرید و فروش از نظر امور مالی
  2 - معاملات فصلی شرکت
  3- اموال و استهلاک

 • بهمن ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  سازمان حسابرسی
  مالی و حسابداری/ حسابرس ناظر

  توضیحات: حسابرس ناظر در شرکت های گروه ملی صنایع فولاد ایران و پیرا حفاری ایران

 • اسفند ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  سازمان حسابرسی
  مالی و حسابداری/ حسابرس ناظر

  توضیحات: حسابرس ناظر در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

دانش تخصصی

 • توانایی ارائه معاملات فصلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی در تهیه اظهارنامه های حقوقی و حقیقی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی در تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مجموعه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری سیترا
  100% Complete
  عنوان مدرک: نصب و راه اندازی و آموزش نرم افزار
 • نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره بدون گواهینامه
 • نرم افزار حسابداری ماندگار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سایر نرم افزار های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • توانایی ارائه معاملات فصلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی در تهیه اظهارنامه های حقوقی و حقیقی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی در تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مجموعه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com