مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی زمین شناسی
  گرایش محض /دانشگاه زنجان / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • • عضو اصلي انجمن علمي دانشكده علوم زمین دانشگاه خوارزمی • مسئول برگزاری سلسله همایش های دیرینه شناسی دانشگاه خوارزمی • عضو اصلی کانون فرهنگی هنری تئاتر دانشگاه خوارزمی • ارائه مقاله در اولین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله استان البرز o رضایی،خ، نظری،ف، 1393 نگرشی بر زمین شناسی و ریزپهنه بندی رسوبات محدوده شهر کرج، گروه زمین شناسی پایه، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی تهران • عضو انجمن علمی نخبگان جوان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زمین شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زمین شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com