مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1383
  کارشناسی مدیریت
  گرایش آموزشی /دانشگاه همدان / معدل 14.83

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۶۵ تا هم اکنون
  آموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ فرهنگی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  ارسال مقاله کشوری با موضوع: نقش تعلیم و تربیت در امنیت اجتماعی
 • 1394
  ارسال مقاله تحقیقی بین المللی با موضوع: گردشگری سد کلان
 • 1393
  مقاله تحقیقی و پژوهشی بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی در ایجاد سازگاری و سلامت روان نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت استان همدان
 • 1393
  ارسال مقاله کشوری با موضوع: مقایسه عملکرد مدیران رشته ی مدیریت آموزشی با عملکرد مدیران سایر رشته ها در استان همدان

پروژه ها

 • 1395
  پروژه مهر
  رئیس ستاد

  توضیحات: کسب رتبه برتر استانی و منطقه ای

 • 1395
  ساخت و ساز
  مدیر

  توضیحات: ساخت حمام و سرویسهای بهداشتی در خوابگاه دانش آموزان دبیرستان شبانه روزی پروین اعتصامی و تربیت

 • 1395
  ساخت و ساز
  مدیر

  توضیحات: بهسازی همه ساله آموزشگاه طی سالهای مدیریتی

 • 1395
  مروج سلامت
  مدیر

  توضیحات: آگاه سازی دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان جهت رعایت بهداشت فردی و اجتماعی
  افتخارات : کسب 5 ستاره

 • 1394
  پروژه مهر
  رئیس ستاد

  توضیحات: کسب رتبه برتر استانی و منطقه ای

 • 1394
  مروج سلامت
  مدیر

  توضیحات: آگاه سازی دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان جهت رعایت بهداشت فردی و اجتماعی
  افتخارات : کسب 5 ستاره

 • 1393
  پروژه مهر
  رئیس ستاد

  توضیحات: کسب رتبه برتر استانی و منطقه ای

 • 1393
  مروج سلامت
  مدیر

  توضیحات: آگاه سازی دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان جهت رعایت بهداشت فردی و اجتماعی
  افتخارات : کسب 5 ستاره

 • 1392
  مروج سلامت
  مدیر

  توضیحات: آگاه سازی دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان جهت رعایت بهداشت فردی و اجتماعی
  افتخارات : کسب 5 ستاره

 • 1390
  ساخت و ساز
  مدیر

  توضیحات: ساخت سرویس بهداشتی ساختمان آموزشی در دبیرستان شبانه روزی پروین اعتصامی و تربیت

 • 1388
  ساخت و ساز
  مدیر

  توضیحات: ساخت سایت کامپیوتر و آزمایشگاه در دبیرستان شبانه روزی پروین اعتصامی و تربیت

 • 1376
  ساخت و ساز
  مدیر

  توضیحات: ساخت سلف سرویس در مدرسه شبانه روزی پروین اعتصامی و تربیت در روستای حسین آباد شاملو

 • 1373
  ساخت وساز در مدرسه
  مدیر

  توضیحات: ساخت نماز خانه در آموزشگاه شهید شیرودی در روستای علی آباد دمق

افتخارات

 • 1392
  کسب عنوان مدیر نمونه در سطح منطقه
 • 1383
  کسب گروه لیقاقت از مدیر کل استان همدان
 • 1383
  کسب عنوان مدیر نمونه در سطح منطقه
 • 1382
  دریافت گروه تشویقی ارزشیابی
 • 1381
  دریافت گروه تشویقی از گردان بسیج
 • 1375
  کسب عنوان مدیر نمونه در سطح منطقه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • از سال 75 تا سال 90 سر گروه مدیران منطقه
 • عضو نظارت ویژه منطقه در انتخابات از سال 80 تا اکنون
 • مدیر مدرسه قرآن از سال 87 تا 90 جهت ترویج فرهنگ قرآنی و آموزش تلاوت و مفاهیم قرآن به دانش آموزان
 • عضو کمیسیون خاص منطقه از سال 80 تا 90
 • راهنما تعلیماتی نهضت سواد آموزی طی سالهای 65 تا 70

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • و 551 ساعت ضمن خدمت عمومی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • شرکت در کارگاه های آموزشی تخصصی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • گذراندن مهارت های آموزشی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های مربوط به امداد و نجات هلال احمر
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و تولید محتوای الکترونیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش الکترونیکی تولید محتوای آموزشی e-learninr
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سیستم آموزش الکترونیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای آموزشی و ارزشیابی در مدارس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید محتوای الکترونیکی e-contant
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • و 551 ساعت ضمن خدمت عمومی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • شرکت در کارگاه های آموزشی تخصصی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • گذراندن مهارت های آموزشی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های مربوط به امداد و نجات هلال احمر
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com