مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
  گرایش عمومی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 18.09
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی هوافضا
  گرایش عمومی /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 16.03

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  عیب یابی و بهینه سازی سیستم خنک کننده نیروگاه شهید رجایی قزوین- دکتر دربندی اثرات رهبری اصیل بر روی رفتار های مخرب کاری، مورد کاوی بانک های خصوصی ایران- دکتر آغاز

پروژه ها

 • 1394
  راه اندازی سیستم پخش و واردات مواد خارجی
  مدیر تیم

  توضیحات: وادات مواد غذایی خارجی از مبادی گمرکی جنوب کشور و پخش در شهر تهران و شمال غرب کشور

ابزار و نرم افزار

 • ُSPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیزرل (Lisrel)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Thermoflow
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com