مختصری از من

علاقه مند به یادگیری - منظم - دارای روحیه ی کار تیمی - وظیفه شناس

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیر انتفاعی / معدل 15.88

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: این دوره را به مدت 240 ساعت از سال 1395 تا 1396 در مجتمع فنی شعبه ی ابن سینا گذرانده ام.

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: این دوره را به مدت 240 ساعت از سال 1395 تا 1396 در مجتمع فنی شعبه ی ابن سینا گذرانده ام.
https://.com