مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه شاهد
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه علامه طباطبایی

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۵
  مجتمع آموزشی مصباح علم
  مشاور و دبیر
 • خرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  بنیاد پوشاک فجر
  مسیول اجرایی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com