مختصری از من

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی دانشگاه خوارزمی تهران

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1380
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 16.59

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com