مختصری از من

• روابط عمومی بالا وکسب تجارب بسیار در محیطهای اداری وخصوصی
• استفاده از نرم افزارهای مجموعه Microsoft Office در سطح خوب.
• تسلط در استفاده از اینترنت و جستجو در آن.
• زبان انگلیسی در سطح متوسط (Reading, Speaking, Listening, Writing).
• دارای روحیه کارگروهی، مسئولیت پذیری، خلاقیت و نظم پذیری.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بین الملل /دانشگاه دانشگاه فیروزکوه / معدل 16
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه آزاد فیروزکوه / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه مسکن سازان – بنیاد تعاون ارتش
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری(کارشناس رسیدگی، اسناد هزینه، حقوق و دستمزد)

  توضیحات: • صدور اسناد هزینه ،دارائی وهرنوع سندی که درسیستم حسابداری ثبت می شود.نرم افزار پارسان
  • صدورومحاسبه صورت وضعیت برای پیمانکاران وشرکتهای وابسته وغیره-اکسل
  • صدور ومحاسبه صورت وضعیت برای پیمانکاران وابسته به شرکت مثل رانندگان وامور خدماتی-اکسل
  • کمک به راه اندازی نرم افزار حقوق ودستمزد درجهت محاسبات-نرم افزار پارسان
  • انجام کلیه امور مربوط به حقوق ودستمزد ومحاسبات آن هم با نرم افزار پارسان هم دستی
  • انجام کلیه امور مربوط به بیمه ومالیات پرسنل وکارفرما-نرم افزار پارسان
  • کارشناس رسیدگی کننده اسناد حسابداری وخزانه داری و حقوق ودستمزد –نرم افزار پارسان
  • انجام کلیه امور مربوط به ثبت وصدور حسابهای بانکی اداره(ثبت گردش حساب بانکها درسیستم حسابداری جهت مغایرت گیری بانکها)-نرم افزار پارسان
  • انجام امور تسویه حساب کارکنان و بایگانی به روز حکم کارکنان جهت انجام محاسبات حقوق-انجام برخی از امور پرسنلی وکارگزینی بانرم افزار پارسان

 • فروردین ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت فن وتجارت لاجورد(موپک)
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

  توضیحات: • انجام امور مالی-صدور تمامی فاکتورهای فروش –برگشتی-اسناد دریافتی بانرم افزار سپیدار سیستم
  • بستن حسابها درهرمااه وپایان هرسال به صورت اکسل ونرم افزاری
  • امور مربوط به انبارداری وحسابداری وخزانه داری با نرم افزار سپیدار سیستم
  • انجام امور مربوط به چک و وصول وصادرکردن چک

 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۱
  شرکت گلدن گروپ
  مالی و حسابداری/ کارشناس تحصیلی

  توضیحات: • کارشناس تحصیلی
  • انجام امور بازاریابی وپرزینت کردن افرادجهت ادامه تحصیل در خارج از کشور
  • تمامی امور ثبتی توسط نرم افزار

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹
  شرکت سایه ساز آریا
  مالی و حسابداری/ مدیر قراردادهای ساختمانی وفروش

  توضیحات: • کلیه امور بازرگانی وبازاریابی وفروش
  • انجام امور مالی ودریافتی ها وپرداختی های شرکت به پیمانکاران

 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۶
  شرکت تجاری سینا
  بازاریابی و فروش/ مدیر داخلی وبازرگانی

  توضیحات: • انجام کلیه امور بازرگانی وفروش محصولات شرکت وامور مالی مربوط به فروش محصولات

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • انجام وتسلط به ورزش اسکی وبه صورت حرفه ای طبیعت گردی-ورزش کوه نوردی-یخ نوردی-بدنسازی-بادی پمپ
 • انجام وعلاقه به تاتر-
 • انجام کارهای هنری ازجمله نقاشی وخطاطی

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • • مسلط به نرم افزارحسابداری،حقوق ودستمزد ،پرسنلی،کارگزینی پارسان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • مسلط به نرم افزار حسابداری،انبارداری،خزانه داری سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • • مسلط به امور مالی ذکرشده با توجه به آموزشهای حین خدمت ودروس مالی پاس شده در دانشگاه وعلاقه شدید به امور حسابداری ومالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار پارسان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • • مسلط به نرم افزارحسابداری،حقوق ودستمزد ،پرسنلی،کارگزینی پارسان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • مسلط به نرم افزار حسابداری،انبارداری،خزانه داری سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • • مسلط به امور مالی ذکرشده با توجه به آموزشهای حین خدمت ودروس مالی پاس شده در دانشگاه وعلاقه شدید به امور حسابداری ومالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com