مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پارس شهاب
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ فنی و تعیمر و نگهداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای اتوکد سالید ورک و کتیا
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com