مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  فوق دیپلم مهندسی کشاورزی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه علوم تحقیقات / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  آژانس آنا پرواز ایرانیان
  فروش تور
 • بهمن ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  آژانس ایران
  فروش تور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL جامع

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com