مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش بهربرداری از منابع نفت /دانشگاه علوم و تحقیقات فارس / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  اداره گاز بوانات
  ایمنی ونظارت
 • تیر ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۱
  پتروشیمی شیراز
  مهندسی نفت/معدن/ کار اموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MPLAB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Technical Analysis
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Object Oriented Design Patterns
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com