مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / معدل 16
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  شرکت توزیع برق استان اصفهان
  مهندسی برق/ تکنسین شبکه برق

پروژه ها

 • 1395
  تشخیص دیابت با استفاده از داده کاوی
  مدیر

  توضیحات: جمع آوری داده در مرکز کلینیک و آزمایشگاه
  ثبت داده ها دیجیتال
  پیش پردازش
  نرمال سازی
  آمادگی داده برای داده کاوی

افتخارات

 • 1395
  کسب رتبه اول در شرکت توزیع استان اصفهان به عنوان پیمانکار برتر در زمینه ایمنی و بهداشت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی پیشرفته
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com