مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی نفت
  /دانشگاه تهران / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس به عنوان کمک آموزش در درس های برنامه نویسی و زمین شناسی ساختمانی
 • مقاله تحت عنوان" محاسبه درجای منحنی های تراوایی نسبی و تعیین تراوایی عمودی با استفاده از داده های چاه آزمایی در چاه های افقی" در سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته، دانشگاه شهید باهنر

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی 30 ساعته انستیتو مهندسی نفت
 • نرم افزار eclipse
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار CMG
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Saphir
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه2 فنی حرفه ای
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه2 فنی حرفه ای
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه2 فنی حرفه ای
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه2 فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com