مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش چند بخشی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت های تولیدی و بازرگانی
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه icdl مقدماتی و پیشرفته

ابزار و نرم افزار

 • سیستم مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزشی
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه icdl مقدماتی و پیشرفته
https://.com