مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت ساختمانی و توسعه ساخت و ساز آرکا
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس ساختمان
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۴
  خویش فرما
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپزست کارگاه ساختمانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک: ایتالیایی
https://.com