مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    کارشناسی بهداشت عمومی
    /دانشگاه علوم پزشکی کاشان / معدل 15.29

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • کتاب.صنایع دستی

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com