مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی فیزیک
  گرایش حالت جامد /دانشگاه دانشکاه آزاد واحد ساری / معدل 16.07

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • حسابداری عمومی مقدماتی و رایانه کار حسابداری مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت سپیدار همکاران سیستم
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه حسابداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه سفیر سبز
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • حسابداری عمومی مقدماتی و رایانه کار حسابداری مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
https://.com