مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی معماری
  گرایش نقشه کشی /دانشگاه نجف اباد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  صفا فولاد سپاهان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Autodesk Revit Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • lumion
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Autodesk Revit Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • lumion
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com