مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1388
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشکده فنی روزانه شهید شمسی پور / معدل 16.11

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  چاپ کتاب با عنوان نحوه حسابداری و گزارشگری مالیات بر ارزش افزوده - دکتر برزیده و فضل الله پور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com