مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش آینده پژوهی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی علوم ریاضی
  گرایش ریاضی صنعتی /دانشگاه صنعتی شریف

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بیمه پارسیان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
https://.com