مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1390
    کارشناسی فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات
    گرایش Ict /دانشگاه سپاهان اصفهان / معدل 16
https://.com