مختصری از من

روحیه بالا در انجام کار تیمی- علاقه مندی به تصمیم گیری و حل مسائل و چالشهای مختلف- دارای روابط عمومی خوب و تاثیر گذاری مثبت بر روی دیگران- تلاش مثتمردر حفظ منابع و منافع شرکت

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش خدمات و تولیدات صنعتی /دانشگاه علمی کاربردی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران / معدل 17.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۵
  گروه صنعتی بوتان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

پروژه ها

 • 1395
  حسابداری سبز
  تهیه کننده پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حسابداری صنعتی

ابزار و نرم افزار

 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حسابداری صنعتی
https://.com