مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ‌آزاد تهران شمال

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA - Route and switch
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA - Route and switch
https://.com