مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
    /دانشگاه حافظ شیراز / معدل 16
https://.com