مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1387
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد / معدل 14.3

سوابق آموزشی پژوهشی

  • سابقه تدریس و آموزش در زمینه های ذیل: برنامه ریزی و مدیریت پروژه نرم افزار msp سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر officeو...
https://.com