مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه جهاد دانشگاهی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  لوازم خودرو
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  مغازه پوشاک
  بازاریابی و فروش/ فروشنده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فروشندگی بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه امنیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار های افیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فروشندگی بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه امنیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com