مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدرس کارآموزان شبکه کابل و فیبرنوری
 • 1380
  چندی دوره مدرس کارآموزان شبکه کابل و فیبرنوری و تجهییزات نگهداری شبکه نوری بوده ام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com