مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش مدیریت بازرگانی /دانشگاه آزاد / معدل 17.5
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم امور اداری
  گرایش امور اداری /دانشگاه شهید چمران کرمان / معدل 13.8

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت پی ریز تراز پارس
  مالی و حسابداری/ سرپرست پروژه

پروژه ها

 • 1394
  استخر سرپوشیده تدبیر آبدانان
  سرپرست پروژه

دانش تخصصی

 • کار با کامپوتر و نرم افزارها
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار
 • نگارنده متون فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: نگارنده متون فارسی و انگلیسی
 • مسئول دبیرخانه و بایگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مسئول دبیرخانه و بایگانی

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار آفیس
 • نرم افزار حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار حقوق و دستمزد

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: انگلیسی
دانش تخصصی
 • کار با کامپوتر و نرم افزارها
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار
 • نگارنده متون فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: نگارنده متون فارسی و انگلیسی
 • مسئول دبیرخانه و بایگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مسئول دبیرخانه و بایگانی
https://.com